FANDOMMandaryn – lider międzynarodowej organizacji terrorystycznej Dziesięć Pierścieni, którego tożsamość pozostaje nieznana. Chociaż przez pewien czas myślano, że jest to wyłącznie postać wymyślona przez naukowca Aldricha Killiana, której odegranie powierzył aktorowi Trevorowi Slattery’emu, w rzeczywistości Mandaryn jest postacią jak najbardziej prawdziwą. Kiedy Slattery zostaje osadzony w więzieniu, Dziesięć Pierścieni porywa go, żeby dostarczyć go prawdziwemu Mandarynowi.